Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

lumani
-Czy to miłe?
-Ani miłe, ani niemiłe. Po prostu jest.
— Aldous Huxley – Drzwi percepcji. Niebo i piekło.
Reposted fromnyaako nyaako viaazazel azazel
lumani
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaazazel azazel

March 20 2017

5659 5709
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viabisia bisia
lumani
0763 329a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajazziee jazziee
lumani
6360 0a4c 500
Reposted frombaccha baccha vianaturalginger naturalginger
lumani
Jestem dla Ciebie, dla siebie bym już nie żył.
— Pih
Reposted fromholdmy holdmy vianaturalginger naturalginger
8522 dc05 500
Reposted fromidiod idiod viajazziee jazziee
6334 c2fc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viajazziee jazziee
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia .W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— (via integrumpuella)
Reposted fromsoplica soplica vianaturalginger naturalginger
lumani
Ilu masz znajomych na Facebooku ? 300/400/500 ? Na ilu możesz polegać ? Ilu masz prawdziwych przyjaciół ? Ile wskoczy za Tobą w ogień ? Dla ilu osób jesteś gdy to oni mają problemy?  A Ty jak masz problem ?  No właśnie..
Może mam dopiero dwadzieścia kilka lat, ale już wiem, że prawdziwych przyjaciół nie poznaje się w biedzie, jak mówi to przysłowie, którymi tak często powtarzamy..
Prawdziwy przyjaciel ? To jest ktoś kto bezinteresownie pomoga, nie wypominająć w przyszłości : " Ej ziomuś, pamiętaj ja Ci pomogłem " 
W sumie XXI w. cieżko o dobrą, prawdziwą relację.  O coś prawdziwego. Prawdziwa jest jedynie CHYBA zazdrość.
                                                       chyba......


— to tylko moje zdanie.
lumani
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
lumani

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vianaturalginger naturalginger
lumani

March 18 2017

lumani
2418 4256
Reposted fromkarahippie karahippie viaazazel azazel
lumani
Lubię pilnować Cię myślami w nocy
— 16.01.13
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaazazel azazel
lumani
Z moich snów uciekasz nad ranem..
— Wiedźmin 3
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaazazel azazel
lumani
Jestem dla Ciebie, dla siebie bym już nie żył.
— Pih
Reposted fromholdmy holdmy viaazazel azazel
9102 8a8a 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaazazel azazel
5659 5709
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viabisia bisia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl