Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

lumani
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viapersona-non-grata persona-non-grata
lumani
Ile kalorii stracę uciekając od moich problemów?
7796 bd4f
lumani

Nie ma większego bólu niż kochać kogoś z kim nie można być

— AmericanHorrorStory
lumani
3407 ee6b 500
lumani
mam dziś lęki egzystencjalne.
lumani

Nie ma większego bólu niż kochać kogoś z kim nie można być

— AmericanHorrorStory
lumani
4231 5149 500
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata
lumani
1107 3490 500
Pytanie na dziś: w imię czego człowiek jest zdolny do zrezygnowania ze swojej wolności?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
lumani
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
lumani
(...) czułem, jakby łzy mi ściekały po wewnętrznych ściankach gardła i piersi, jak wilgoć po ścianach jaskiń. O, niewidoczny, podskórny płacz. Oto patrzysz na kogoś, oczy ma suche, twarz nieruchomą, a on płacze. Szloch nim wstrząsa, choć nie drga mu brew.
— Edward Stachura "Cała jaskrawość", fragm.
Reposted frompoezja poezja vianaturalginger naturalginger
lumani

"Bo przy Tobie (i dopiero przy Tobie, i tylko przy Tobie) miłość zaczęła mi dostarczać takich właśnie chwil dosłownego, wariackiego szczęścia."

A.Osiecka do J.Przybory, Listy na wyczerpanym papierze

Reposted fromUndomiel Undomiel vianaturalginger naturalginger
lumani
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaturalginger naturalginger
lumani
Mam w głowie takie i don't know, że ja pierdole.
— Bezimenna
lumani
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
lumani
1256 bcbc 500
lumani
lumani
Najwyższy czas na remont samej siebie. Ale czuję, że brak mi narzędzi.
— Dominique Browning "Slow love"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl